Eğer Demirdöküm kombiniz  kendi kendine kapanıyor ve açılyorsa veya sigortayı kapatıp açana kadar gelmiyorsa  problem resteleme ile giderilmediyse  Elektronik Kartınız Arızalanmıştır.

Problemin çözümü için bizimle iletişime geçebilirsiniz

Atölyemize gelen elektronik kartlar öncelikle fotoğrafı çekilip Kombi Kart Test Cihazımız da test edilerek arıza teyid edilir.

ve karta voltaj vermeden son teknoloji cihazlarımızla arızalı parçalar tespit edilir ve orjinal parçalar ile değiştirilir.

Demirdöküm Neva Kombi  KART HATA KODLARI

F01-AŞIRI ISINMA HATASI-RESET:98/70˚C limit termostat veya 130˚C aşırı ısınma emniyet termostatı devreyi kestiğinde bu hata kodu ekranda görülür.Cihazın tekrar devreye girebilmesi için düğmeden RESET yapılmalı,neden aşırı ısınma emniyet termostatı ise ayrıca komponet üzerinden manuel RESET yapılmalıdır.

F02-KULLANIM SUYU NTC SENSÖR HATASI:Kullanım suyu hatası algılandığında ekranda görünür,ancak tesisat gidiş dönüş NTC sensörleri kullanım suyu sıcaklığınıkontrol eder.

F03-TESİSAT DEVRESİ GİDİŞ NTC SENSÖR HATASI:Kablo bağlantılarında veya sensörde bir hata var ise bu hata kodu ekranda belirir.

F04-İYONİZASYON HATASI-RESET:PP01 DG ayarlı ise 3 kere.LPG ayarlı ise 1 kere ateşleme denemesi başarısızlığından sonra bu hata kodu ekranda belirir ve düğme üzerinden RESET gerektirir.Ayrıca sürpriz iyonizasyon durumunda da bu hata verilir ve RESET gerektirir.

F05-PRESSOSTAT HATASI:Hermetik cihazlarda 25 saniye boyunca hava akışı hissedilmezse bu hata kodu ekranda belirir.Yeterli hava akışı sağlanırsa cihaz tekrar devreye girer.Bacalı cihazlarda ise baca termostatı limit sıcaklık değerine ulaşırsa bı hata kodu ekranda belirir.Atıkgaz sıcaklığı baca termostatının alt sıcaklık değerine düştüğünde cihaz tekrar devreye girer.

F06-TESİSAT DEVRESİ DÖNÜŞ NTC SENSÖR HATASI:Kablo bağlantılarında veya sensörde bir hata var ise bu hata kodu ekranda belirir.

F07-GAZ VALFİ GERİ BESLEME HATASI-RESET:Gaz valfi sürme devresinde bir hata olması durumunda.

F08-CH GİDİŞ NTC AŞIRI ISINMA HATASI:Tesisat devresi gidiş NTC sensör ölçümü 95˚C ve üzerinde ise ekranda gösterilen hata kodudur.

F09-PRESOSTAT KISA DEVRE:Cihazın çalışmaya başlaması sırasında pressostat kontakları 15sn boyunca kapalı veya cihazın ilk çalıştırmada presostat kontrolü sırasında fan durmasına rağmen presostat kontakları 15sn boyunca kapalı ise bu hata kodu ekranda belirir.

F10-TESİSAT DEVRESİ SU BASINCI HATASI

1)Cihaz çalışırken tesisat suyu basıncı 0.3 altına düşmüşse

2)Cihaz çalışmıyor konumunda iken cihazın doldurulması esnasında tesisat basıncı 0,8 barın altında ise

3)Cihaz çalışmıyor /çalışıyor konumunda iken cihazın doldurulması esnasında tesisat basıncı 2,5 barın üstünde ise

4)Düşük basınç sensörü kablosunda hata var ise

F11-SİRKÜLASYON HATASI:Tesisat gidiş ile tesisat dönüş suyu arasındaki farkı 40˚C olduğunda bu hata kodu ekranda belirir.Kullanım suyu çalışırken bu hata oluşmaz.Kullanım suyundan tesisata geçişte 1 dakika gecikme ile ölçüm alınır bu süreden sonra bu hata verilir.

F12-DÜŞÜK VOLTAJ HATASI (Voltaj<165 V):Şebeke gerilimi 165 V’un altında ise bu hata kodu ekranda belirir.